Wykonano odpływ z przepustu w m.Muchówka

Wykonano prace w miejscowości Muchówka polegające na ułożeniu korytek służących uregulowaniu odpływu wód z przepustu pod drogą wojewódzką nr 965.

Zadanie zrealizowane zostało przez osadzonych Zakładu Karnego w Wiśniczu z materiału przekazanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pod nadzorem pracowników Urzędu Miejskiego i Zakładu Usług Komunalnych. Prace mają na celu poprawę bytu mieszkańców Muchówki, którzy borykali się ze szkodami spowodowanymi wodą spływającą z drogi przez ich nieruchomość.

Komentarze są wyłączone.