Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany MPZP obejmującej miejscowość Chronów – etap A

W dniach od 11 lipca do 11 sierpnia 2017 r. będzie można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Chronów – etap A.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu wraz z prognozą będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2017 r. w sali Kina MOK w Nowym Wiśniczu o godz. 17.30.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2017 r. do tut. Urzędu.

 

Download (PDF, 507KB)

Komentarze są wyłączone.