Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę ponad 12 km sieci wodociągowej

20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania pn. “Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Wiśnicz, Kobyle i Muchówka” dla operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 1 644 258,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 441 164,56 zł.

Dzięki pozyskanym przez gminę środkom będzie możliwa budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 12,56 km. Poniżej przedstawiamy zakres zadania z podziałem na miejscowości oraz etapy realizacji.

Etap I – 4875 mb – planowany termin realizacji do 31.12.2017 r.

  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz – Podgródek o długości 4055 mb
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz kierunku Podgródka o długości 820 mb

Etap II – 7685 mb – planowany termin realizacji do 31.12.2018 r.

  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Kobyle: od boiska sportowego do granicy z miejscowością Poręba Spytkowska  o długości 2903 mb
  • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Muchówka o długości 4782 mb

stary

kobyle

muchowka

Komentarze są wyłączone.