Regulamin II Rodzinnego Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

REGULAMIN II Rodzinnego Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

„Rodzina to najlepsza drużyna”

tenis-stary-wisnicz

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy JP2 w Starym Wiśniczu

Termin: 25.06.2017 (niedziela)

Osoba odpowiedzialna za turniej: Renata Put – Tel. 504118403

Cel imprezy:

 • promowanie aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • zachęcenie do rodzinnego uprawiania sportu poprzez wspólny udział w zawodach członków rodziny z kilku pokoleń,
 • budowanie zaangażowania rodziców w sport dziecka,
 • propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy czynnego wypoczynku,
 • tworzenie oraz konsolidacja grup sportowo-towarzyskich dzieci i dorosłych, które w swoim gronie i poza nim promują prozdrowotne formy integracji społecznej,

Kategorie wiekowe

 • I kategoria: dzieci klas 1-6 (urodzone 2004 roku i młodsze) + rodzic/babcia/dziadek
 • II kategoria: gimnazjalista + rodzic/babcia/dziadek

(W wyjątkowych przypadkach rodzica, babcię lub dziadka może zastąpić inna osoba z najbliższej rodziny lub opiekuTenis stołowy - rakietka i stółn)

Miejsce: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, Stary Wiśnicz 480,

Zasady uczestnictwa:

 • drużyna zostanie dopuszczona do turnieju po zgłoszeniu, które należy wysłać mailem na adres szkolawis@op.pl bądź telefonicznie pod nr tel. 504118403 lub osobiście w dniu turnieju do godz. 16:30

Zasady rozgrywania turnieju:

 • turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych

 

Program:

 • Początek turnieju o godz. 16:30
 • Weryfikacja uczestników i zapisy do godz. 16:00
 • Oficjalne powitanie uczestników
 • Rozegranie turnieju w I i II  kategorii wiekowej
 • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

Sprawy finansowe:

 • organizator nie pobiera wpisowego od uczestników

Udział:

 • w turnieju mogą brać udział jedynie drużyny rodzinne (dwuosobowa drużyna to: dziecko + rodzic/babcia/dziadek)
 • w turnieju może startować każdy, zarówno zrzeszony w PZTS jak i osoba niezrzeszona
  dopuszcza się do turnieju wyłącznie  rodziców/bacie/dziadków,
 • dopuszcza się do turnieju dzieci i dorosłych, którzy w danym sezonie grają w rozgrywkach ligowych PZTS,
 • rodzice/babcie/dziadkowie są zobowiązani do posiadania i okazania organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • w czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne,
  dopuszcza się udział rodziców/babć/dziadków/ w dwóch kategoriach wiekowych
 • w wyjątkowych przypadkach rodzica, babcię lub dziadka może zastąpić inna osoba z najbliższej rodziny lub opiekun

 

Zasady gry:

 • drużyna składa się z dziecka i  z rodzica bądź babci lub dziadka (drużynę stanowią mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego),
 • zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
 • w zależności od liczby drużyn turniej będzie rozgrywany systemem grupowym lub do dwóch przegranych meczów,
 • mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu pojedynków pomiędzy rodzicami/babciami/dziadkami i dziećmi, a w przypadku remisu decyduje gra deblowa,

Nagrody:

 • Za miejsca 1-3 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Za pozostałe miejsca dyplomy
 • Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju

Sprawy różne:

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko lub rodzica/babcię/dziadka w trakcie trwania turnieju,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na sali gier przez dziecko lub rodzica/babcię/dziadka
 • obowiązuje obuwie zmienne (płaska, jasna podeszwa),
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju i przedstawiciela organizatora.

 

Komentarze są wyłączone.