Zakończono remont drogi Łomna-Bukowiec

Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Łomna – Bukowiec nr 580875 w miejscowości Łomna w km 0+000 – 1+ 880” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach zadania został wykonany remont nawierzchni, wykonano pobocza, oznakowanie pionowe i poziome oraz rowy. Wartość całego zadania po przetargu wyniosła 445 554,07 zł w tym dofinansowanie w kwocie 222 777,00 zł.

Komentarze są wyłączone.