Informacja dla mieszkańców Podgródka Kobylskiego – NIEAKTUALNE

KOMUNIKAT NIEAKTUALNY – WODA ZDATNA DO UŻYTKOWANIA

W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu Łukanowice-Brzesko informujemy, że ze względu na wykryte skażenie mikrobiologiczne (Clostridium perfringens) woda z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice na podstawie decyzji PPIS  z dn. 20.06.2017 w Brzesku, woda nie jest przydatna do spożycia zarówno surowa jak i po przegotowaniu jak również do celów higienicznych (np. mycie) do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań. Wodę jedynie można używać do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Informacja dotyczy mieszkańców Podgródka Kobylskiego, którzy korzystają z sieci wodociągowej zasilanej wodą z Brzeska.

Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu pod nr (14)61 286 61.

Komentarze są wyłączone.