Informacja o przetargu

W dniu 13 czerwca 2017 r. Gmina Nowy Wiśnicz ogłosiła przetarg na zadanie pn.: “Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych i wewnętrznych  znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”

Zakres robót obejmuje:

 • Remont drogi gminnej po działce nr 164 w miejscowości Chronów, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Przebudowę drogi wewnętrznej po działce nr 47/1 w miejscowości Kobyle, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Remont drogi gminnej po działce nr 1/68 w miejscowości Kopaliny, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Remont drogi wewnętrznej po działce nr 1436/1 i 1396 w miejscowości Królówka (Uzbornia I), polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Przebudowę drogi wewnętrznej po działce nr 425/1 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Remont drogi wewnętrznej po działce nr 289/2 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Przebudowę drogi wewnętrznej po działkach nr 28/2 i 45/4 w miejscowości Leksandrowa, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Poszerzenie drogi gminnej nr 580275K relacji Królówka – Muchówka w miejscowości Muchówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Remont drogi gminnej nr 580300K po działce nr 6 w miejscowości Połom Duży, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Przebudowę drogi wewnętrznej po działkach nr 597/1 i 589/2 w miejscowości Stary Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Przebudowę drogi gminnej po działce nr 769/1 w miejscowości Stary Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Przebudowę drogi wewnętrznej po działkach nr 274/1, 272/2, 275/1, 264/2, 265/5, 265/4, 266/2 w miejscowości Królówka, polegający na wykonaniu nawierzchni betonowej;
 • Przebudowę drogi wewnętrznej po działkach nr 152/4, 153/3, 155/3, 156/2 w miejscowości Łomna, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych;
 • Remont drogi wewnętrznej po działkach nr 911/2, 912/1, 910/2, 920/4, 920/3 w miejscowości Nowy Wiśnicz, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.

 

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 24.11.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 28.06.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1331923,wykonanie-nawierzchni-na-drogach-gminnych-i-wewnetrznych-znajdujacych-sie-na-terenie-gminy-nowy-wisn.html

 

 

Komentarze są wyłączone.