Spotkania ws. odnawialnych źródeł energii

Gmina Nowy Wiśnicz informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na montażu różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. Instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, terminy i miejsce spotkań

solary

Mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz mogą uczestniczyć w spotkaniach w dowolnej podanej miejscowości w dogodnym dla siebie czasieZapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Komentarze są wyłączone.