Spotkanie informacyjne dot. źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i NGO

Dr hab. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego przy udziale Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką pozyskiwania dotacji unijnych, na spotkanie informacyjne w zakresie dostępnych źródeł wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, w dniu 12 czerwca 2017r. (poniedziałek), w godzinach od 10:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Podczas spotkania omówione zostaną również formy wsparcia za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”.

Download (PDF, 244KB)

Komentarze są wyłączone.