Gmina Nowy Wiśnicz z dotacją w ramach konkursu “Kapliczka 2017”

Po raz szósty Województwo Małopolskie zdecydowało o dofinansowaniu remontów zabytkowych kapliczek w ramach konkursu „Kapliczka 2017”.

Gminie Nowy Wiśnicz udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł na prace konserwatorsko- restauratorskie przy słupowej kapliczce w miejscowości Stary Wiśnicz działka nr 695. Celem wykonania prac na obiekcie jest ochrona regionalnego zasobu dziedzictwa kulturowego, powstrzymanie i wyeliminowanie przyczyn zniszczeń materiałów oraz przywrócenie poprawnego stanu technicznego i walorów estetycznych.

Komentarze są wyłączone.