Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Starym Wiśniczu na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. „Z orkiestrą w przyszłość” oraz ofertę.

Download (PDF, 279KB)

Download (PDF, 1.38MB)

Komentarze są wyłączone.