Informacja o przetargu – remont dróg

W dniu 19 maja 2017 r. Gmina Nowy Wiśnicz ogłosiła przetarg na zadanie pn.: ,,Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”

Zakres robót obejmuje:

 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Połom Duży działka nr 226/1 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kopaliny działka nr 37 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łomna działka nr 189/1, 151/4, 151/6, 188/2, 152/4,163/3,55/3,156/2,158/2,152/3 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łomna działka nr 420 polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa działka nr 15/2 polegający na wykonaniu nawierzchni betonowej.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olchawa działka nr 48 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Muchówka działka nr 1284 polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wiśnicz Mały działka nr 200 polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kobyle działka nr 1397 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Stary Wiśnicz działka nr 769/1 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leksandrowa działka nr 342 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chronów działka nr 799, 808 polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 • Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Królówka działka nr 1396 polegający na wykonaniu podbudowy z kruszyw.

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 31.08.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 05.06.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1323769,remont-drog-dojazdowych-do-gruntow-rolnych-znajdujacych-sie-na-terenie-gminy-nowy-wisnicz.html

Komentarze są wyłączone.