Informacja o przetargach – wodociągi

W dniach 11, 15 i 16 maja 2017 r. Gmina Nowy Wiśnicz ogłosiła przetargi na niżej wymienione zadania:

  1. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Leksandrowa, Łomna”

Zamówienie zostało podzielone na III części/zadania:

Część I – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leksandrowa (od drogi gminnej 580875 K Łomna „Bukowiec” w kierunku działki nr 326) o długości 435 mb

Część II Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łomna (od budynku komunalnego nr 133) etap III – do działki nr 117 o długości 315 mb

Część III – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łomna (od drogi gminnej 580875K Łomna “Bukowiec” do działki nr 526/6) – etap I o długości 144 mb

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 29.05.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1321002,rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosciach-leksandrowa-lomna.html

 

  1. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Połom Duży”

Zamówienie zostało podzielone na II części/zadania:

Część I – Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Połom Duży (sięgacz wzdłuż drogi  dz. nr 412/2 w kierunku działki nr 522) – etap I o długości 137,5 mb

Część II – Zadanie nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Połom Duży „w kierunku m. Lipnica Górna” o długości 376 mb

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 31.05.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1321782,rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-polom-duzy.html

 

  1. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz”

Zamówienie zostało podzielone na III części/zadania:

Część I – Zadanie nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz w kierunku Kobyla oraz Krzywdówki – etap II z rur PE Ø 110 mm o długości 112 mb oraz z rur PE Ø 90 mm o długości 328 mb

Część II – Zadanie nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz sięgacz od drogi wojewódzkiej nr 965 w kierunku działki nr 521 o długości 252 mb

Część III – Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz – łącznik droga północna o długości 202 mb

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.06.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1322205,rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosci-stary-wisnicz.html

 

  1. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Królówka, Olchawa”

Zamówienie zostało podzielone na III części/ zadania:

Część I – Zadanie  nr 1: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Królówka od Uzborni do szkoły – etap III z rur PE Ø 110 mm o długości 190 mb oraz rur PE Ø 90 mm o długości 40 mb wraz z dwoma przyłączami.

Część II – Zadanie nr 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olchawa w kierunku działki nr 264/2 etap III oraz w kierunku działki nr 17/2 o łącznej długości 240 mb

Część III – Zadanie nr 3:  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olchawa od szkoły w stronę Królówki i Nowego Wiśnicza – etap V o długości 144 mb

Termin wykonania w/w zadań: do dnia 31.10.2017 r.

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 01.06.2017 roku do godz. 11 00

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie zamawiającego:

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1322400,rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-miejscowosciach-krolowka-olchawa.html

Komentarze są wyłączone.