Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego na wiśnickim zamku

16 maja na wiśnickim zamku, z inicjatywy radnego Adama Kwaśniaka, przy współpracy Burmistrza Nowego Wiśnicza Małgorzaty Więckowskiej, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego. Obradom przewodniczyła przewodnicząca komisji Barbara Dziwisz. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego, Leszek Zegzda i Grzegorz Lipiec. Podczas obrad komisji obecni byli także przedstawiciele Gminy Nowy Wiśnicz i Powiatu Bocheńskiego, a wśród nich m.in. Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, Wicestarosta Józef Mroczek, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, Radni Powiatu Bocheńskiego, Dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Dyrektor Zakładu Karnego w Leksandrowej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, Proboszczowie Parafii z Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza i Chronowa, Kustosz „Koryznówki”, Dyrektor Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.
Tematem obrad były przede wszystkim następujące zagadnienia:
– zamek w Wiśniczu jako atrakcja turystyczna, źródło wiedzy historycznej oraz Zabytek Ziemi Wiśnickiej,
– ruch turystyczny w Małopolsce – ocena sytuacji i prognozy na przyszłość,
– sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.

Po zakończeniu obrad członkowie komisji udali się na zwiedzanie zamku, bastionu VR i „Koryznówki”.

Komentarze są wyłączone.