Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia

Komunikat z dnia 17 maja 2017r. dotyczący jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.05.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz

jest przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr 138/Z/05/2017 z dnia 16.05.2017r. przedłożonego do PPIS w dniu 17.05.2017r. stwierdził, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) – w tym określone w załączniku 3 punkt B (mętność, zapach).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowy Wiśnicz.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych. 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
Z up. mgr Halina Knapik
p.o. Zastępcy Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Komentarze są wyłączone.