Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn. “Połomska Sobótka” oraz ofertę.

Download (PDF, 259KB)

Download (PDF, 931KB)

Komentarze są wyłączone.