Zapraszamy na Zamek w Wiśniczu

20160510_0018

Zarys dziejów
Zamek w Wiśniczu stoi na północnym skraju cypla wcinającego się w dolinę Leksandrówki. Ma formę regularnej, czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. Jego początki wiążą się z działalnością gospodarczą Kmitów herbu Szreniawa, którzy około połowy XIV w. rozpoczęli tworzenie wokół Wiśnicza klucza posiadłości ziemskich. Wzniesiony w tym czasie zamek pełnił funkcję obronnej rezydencji właścicieli.

Fundatorem warownej siedziby był Jan Kmita, sprawujący w latach 70. XIV urzędy starosty sieradzkiego, ruskiego i krakowskiego. Po raz pierwszy istnienie zamku („castrum”) poświadczają rachunki żup bocheńskich z lat 1396.

STRONA MUZEUM ZIEMI WIŚNICKIEJ

Fortyfikacje
Rezydencja pozostawała w posiadaniu Kmitów aż do śmierci Piotra (1553), wojewody krakowskiego (1536-53). Od r. 1554 zamkiem władali Barzowie i Stadniccy, a w r. 1593 nabył klucz wiślicki Sebastian Lubomirski, który wystarał się u cesarza Rudolfa II o przyznanie mu tytułu „hrabiego na Wiśniczu”. Jego syn Stanisław w latach 1615-21 przebudował rezydencję i umocnił pięciobokiem fortyfikacji bastionowych według projektu Macieja Trapoli.
 
Barokowa brama
W kurtynie wschodniej zwraca uwagę barokowa brama wjazdowa w formie łuku tryumfalnego (1621). Lubomirski był też fundatorem obronnego klasztoru karmelitów bosych, wzniesionego na południe od zamku, na terenie ogrodu zamkowego, oraz założycielem miasta Nowy Wiśnicz (1616).

W posiadaniu Lubomirskich Wiśnicz pozostawał aż do połowy XVIII w. Wówczas stał się własnością Sanguszków, a później Potockich i Zamoyskich. Po pożarze w r. 1831 został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Od całkowitej dewastacji uchroniły zamek remonty podjęte przez Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich, które odkupiło w r. 1901 swą dawną siedzibę.

Czasy po wojnie
Po II wojnie światowej zamek został upaństwowiony. Do gruntownej odbudowy i restauracji wspaniałej niegdyś magnackiej rezydencji przystąpiono w r. 1949, a pracami kierował Alfred Majewski. Zamek, wraz z innymi zabytkami Nowego Wiśnicza tworzy niepowtarzalny zespół zachwycający bogactwem relacji widokowych i kompozycyjnych, wielością wątków artystycznych i historycznych, różnorodnością i jakością form stylowych oraz kontekstów kulturowych.

Godziny zwiedzania zamku
Sezon turystyczny: kwiecień – październik
– poniedziałek – nieczynne
– od wtorku do piątku w godz. 8:00-16:00 (ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 14:30)
– soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-18:00 (ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 16:30)Poza sezonem: listopad – marzec
– poniedziałek – nieczynne
– od wtorku do piątku w godz. 10:00-16:00 (ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 14:30)
– soboty, niedziele i święta w godz. 11:00-15:00 (ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 13:30)

Cennik
Zwiedzanie Zamku – trasa dworska – bilet normalny 14 PLN
Zwiedzanie Zamku – trasa dworska – bilet ulgowy 9 PLN
Bastion VR – bilet normalny 14 PLN
Bastion VR – bilet ulgowy 9 PLN
Pakiet Zamek + Bastion VR – bilet normalny 24 PLN
Pakiet Zamek + Bastion VR – bilet ulgowy 15 PLN
Kaplica + Krypta grobowa Lubomirskich – bilet normalny 4 PLN
Kaplica + Krypta grobowa Lubomirskich – bilet ulgowy 2 PLN
Ekspozycja prof. Czesława Dźwigaja – bilet normalny 4 PLN
Ekspozycja prof. Czesława Dźwigaja- bilet ulgowy 2 PLN
Sesja zdjęciowa ślubna – dziedziniec zewnętrzny 40 PLN
Sesja zdjęciowa ślubna – wewnątrz zamku 150 PLN
Sesja zdjęciowa ślubna – wewnątrz zamku i na dziedzińcu zew. 190 PLN
Rezerwacja zwiedzania poza godzinami otwarcia zamku (dot. grup zorganizowanych) 100 PLN

Komentarze są wyłączone.