Informacja Urzędu Pracy w Bochni

logo RPO

Stwórz dla siebie miejsce pracy
Masz pomysł na firmę i ponad 30 lat
Przyjdź po wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej
Mamy jeszcze wolne miejsca

W ramach ogłoszonego naboru jest możliwość przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej do 19 500 zł dla osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni z ustalonym profilem pomocy II, a w uzasadnionych przypadkach również z profilem I, które mają zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania środki na działalność gospodarczą, należące do poniższych grup:
-osoby w wieku 50 lat i więcej
-osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby wnioskujące zastaną objęte również usługą poradnictwa zawodowego.

Masz firmę i chciałbyś wyposażyć stanowisko pracy dla przyszłego pracownika złóż wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 21 000 zł
Mamy jeszcze wolne miejsca

Na stworzone przez Ciebie stanowisko w ramach usługi pośrednictwa pracy skierujemy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne z ustalonym profilem pomocy II oraz którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, należące do poniższych grup :
-osoby długotrwale bezrobotne1
-osoby w wieku 50 lat i więcej
-osoby z niepełnosprawnościami.

1 osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Powyższa działania będą realizowane z Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze są wyłączone.