Gmina realizuje projekt “Sprawne urzędy Małopolski”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Gmina Nowy Wiśnicz realizuje projekt partnerski pn.: “Sprawne urzędy Małopolski”.

Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora. Ma on na celu również poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń, poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonalenia kompetencji cyfrowych kadr. Obecnie prowadzone są szkolenia pracowników dotyczące wdrażania nowych usług.

Komentarze są wyłączone.