Ruszył remont drogi Łomna – Bukowiec

Rozpoczęły się prace remontowe drogi gminnej Łomna-Bukowiec nr 580875K, na którą Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała promesę w wysokości 350 162,00 zł. 

Roboty polegają między innymi na zerwaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu przepustów, wyprofilowaniu podłoża, odtworzeniu poboczy, wykonaniu nowej nawierzchni z oczyszczeniem rowów przydrożnych.

Przewidywany termin zakończenia robót to 31 lipca 2017r.

Komentarze są wyłączone.