Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie sklepiku na terenie basenu w Leksandrowej

Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na prowadzenie sklepiku w udostępnionym pomieszczeniu na terenie otwartej pływalni w Leksandrowej w sezonie letnim. 

Otwarcie obiektu planowane jest od 24 czerwca do końca sierpnia 2017r. Obiekt czynny będzie od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10.00 do 19.00.

Propozycja cenowa powinna zawierać kwotę netto za dzień prowadzonego handlu. Oferowana cena nie obejmuje opłaty za media, które będą naliczane odrębnie.

Przed podpisaniem umowy dzierżawca winien wnieść opłatę 1 tyś. zł na poczet należności za prowadzony handel. Opłata nie podlega zwrotowi.

Oferty należy składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 16 do dnia 19 maja 2017r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie opisanej “Oferta na prowadzenie sklepiku na terenie otwartej pływalni w Leksandrowej”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu przy ul. Rynek 16 lub pod numerem telefonu 14 61 286 61.

Komentarze są wyłączone.