Informacja o przetargach

W dniu 21 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania przetargowe na zadania:

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej G 580286K  w m. Leksandrowa – etap III

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1314629,budowa-chodnika-w-ciagu-drogi-gminnej-g-580286k-w-m-leksandrowa-etap-iii.html

Budowa chodnika przy drodze gminnej 580277K w m. Wiśnicz Mały

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1314686,budowa-chodnika-przy-drodze-gminnej-580277k-w-m-wisnicz-maly.html

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej 580273 K Chronów – Krasna Góra w m. Chronów

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1314713,budowa-chodnika-w-ciagu-drogi-gminnej-580273-k-chronow-krasna-gora-w-m-chronow.html

Termin składania ofert: 9.05.2017 r. godz. 11.00

Komentarze są wyłączone.