Ruszyły remonty cząstkowe dróg w gminie Nowy Wiśnicz

Informujemy, że na terenie gminy rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg. Roboty polegają na uzupełnieniu masą bitumiczną ubytków powstałych w okresie zimowym 2016/17, obsypaniu poboczy i podbudowie. Obecnie prowadzone są prace w Starym Wiśniczu, Olchawie oraz na drodze Królówka-Muchówka.

Stary Wiśnicz (droga od szkoły w kierunku kościoła)

Olchawa (przepust i utwardzenie pobocza pod przystanek)

Muchówka (obsypanie poboczy drogi Królówka-Muchówka)

Komentarze są wyłączone.