Gmina zawarła umowę na remont drogi Łomna – Bukowiec

Gmina Nowy Wiśnicz zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym “LIMDROG” sp. z o.o. na realizację zadania pn. “Remont drogi gminnej Łomna-Bukowiec nr 580875K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880”.

Zakres prac będzie obejmował m.in.: zerwanie istniejącej nawierzchni, wyprofilowanie podłoża, odtworzenie poboczy, wykonanie nowej nawierzchni oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Przewidywany termin zakończenia robót to 31 lipca 2017r.

Remont został dofinansowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa środkami z promesy, którą na to zadanie wręczył Wojewoda Małopolski – Józef Pilch.

Komentarze są wyłączone.