Sukces Gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

Gmina Nowy Wiśnicz jako jedyna z Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego otrzymała dofinansowanie na dwa wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego przyznano Gminie Nowy Wiśnicz dofinansowanie w łącznej w kwocie 2 923 624,48 zł.

W sierpniu zeszłego roku złożone zostały 4 wnioski na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na każdym z etapów weryfikacji wszystkie zostały ocenione pozytywnie. Wniosek na termomodernizację budynków edukacji szkolnej otrzymał najwyższą liczbę punktów tj. 51 co stanowi 98,08 % ogólnej oceny.

Z uwagi na ograniczoną kwotę dostępnej alokacji środków finansowych dwa wnioski znajdują się na liście rezerwowej. Termomodernizacji zostaną poddane następujące obiekty:

  • budynek szkoły w Muchówce
  • budynek szkoły w Połomiu Dużym
  • budynek szkoły w Nowym Wiśniczu – ul. Kościelna
  • „stary” budynek szkoły w Królówce
  • budynek szkoły w Starym Wiśniczu
  • budynek Urzędu Miejskiego
  • budynek przy ul. Rynek 16 w Nowym Wiśniczu (siedziba MOPS i ZUK)
  • budynek ośrodka zdrowia w Nowym Wiśniczu
  • budynek ośrodka zdrowia w Królówce

W ramach termomodernizacji przewidziano wymianę źródeł ciepła i możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii, ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki temu w przyszłości utrzymanie wszystkich odnowionych obiektów będzie mniej kosztowne. Zdecydowanie zyskają one na wartości estetycznej, a sposób ich ogrzewania będzie mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.

Zadania realizowane będą w latach 2017-2019.

Komentarze są wyłączone.