Kolejne zajęcia nauki pływania w ramach projektu “Już pływam”

Od 21 marca ruszyły kolejne zajęcia nauki pływania dla dzieci uczęszczających do IV klas szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Zajęcia odbywają się w ramach małopolskiego projektu “Już pływam”.

malopolskaplywam

Województwo Małopolskie przyznało na to zadanie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 8 500 zł. Projekt “Już pływam” ma przede wszystkim na celu nabycie przez najmłodszych umiejętność i podstawy poprawnej techniki pływania. Projekt popularyzuje sport wśród najmłodszych, oraz poprawia kondycję i podnosi ogólną sprawność fizyczną uczniów szkół podstawowych.

W ramach projektu pokrywane są koszty wynajmu pływalni, wynagrodzenia instruktorów i opiekunów, transport uczestników oraz wizualizacji projektu. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Proszówkach.

Komentarze są wyłączone.