Wielki sukces małej artystki z Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej pod nazwą „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, która została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu przystąpili do konkursu plastycznego pt. „Stok nie jest dla bałwanów”. Cele, jakie przyświecały temu przedsięwzięciu to promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie można spotkać na stoku narciarskim, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
W konkursie „Stok nie jest dla bałwanów” wzięło udział 4.865 osób z całej Polski. Podczas obrad jury wyłoniło 40 finalistów, a po kolejnej weryfikacji postanowiło wyłonić trzech finalistów, przyznając im nagrodę główną w danej grupie wiekowej.
Powodem do wielkiej radości i dumy jest sukces Natalii Hełmeckiej, która została jedną z trzech finalistek w swojej kategorii wiekowej i zajęła I miejsce. Warto w tym miejscu nadmienić, że praca uczennicy z Nowego Wiśnicza wyróżniła się spośród wielu, ponieważ w tej kategorii napłynęła największa ilość prac.
Natalka jest uczennicą klasy IV Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu, chętnie podejmuje wyzwania. Jedną z jej pasji jest plastyka, dlatego też dziewczynka angażuje się w wiele przedsięwzięć artystycznych i plastycznych. Jest osobą wrażliwą, wytrwałą w dążeniu do celu, a w rozwijaniu talentu pomagają jej rodzice, motywując do dalszych działań. W swoich pracach trafnie ujmuje temat, dobiera ciekawe techniki, ma wysoki poziom wyczucia estetyki. Talent i artystyczna pasja widoczne są we wszystkich jej działaniach. Nagrodzona praca Natalki wyróżniała się ciekawym ujęciem tematu, poprawnością kompozycji oraz nietypową techniką wykonania. Dzięki zastosowanej kolorystyce, fakturze przekaz treści był czytelniejszy.
21 marca bieżącego roku w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego “Stok nie jest dla bałwanów”. Natalia wraz z tatą Rafałem i szkolnym opiekunem Kingą Kokoszką uczestniczyła w tak prestiżowej imprezie. Laureaci otrzymali dyplomy, atrakcyjne nagrody i wiele upominków.
W imprezie uczestniczyli również znakomici goście: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA Tomasz Deptuła, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO Piotr Drobek, Wiceprezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Jacek Żaba wraz z członkami zarządu dr Markiem Palikiem i Maciejem Kwiatkowskim, Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Dariusz Minkiewicz oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP kom. Krzysztof Musielak. Przebieg uroczystości uświetnił pokaz chwytów karabinkiem SKS zaprezentowany przez funkcjonariuszy Kompanii Reprezentacyjnej Policji.
Nagrodzone i wyróżnione prace można było oglądać i podziwiać na przygotowanej wystawie. Cieszy fakt, że wśród eksponowanych prac pojawiła się jeszcze jedna autorstwa uczennicy klasy V Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu – Aleksandry Kokoszki.

Kinga Kokoszka

Komentarze są wyłączone.