Utworzenie klubu malucha w miejscowości Stary Wiśnicz

Informacja o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola związana z przebudową poddasza nieużytkowego zlokalizowanego na działce  nr 1477/7 w Starym Wiśniczu na potrzeby usług publicznych – klub malucha

 Data publikacji 2017-03-20
 Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
 Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu:

http://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1303132,utworzenie-klubu-malucha-w-miejscowosci-stary-wisnicz.html

Komentarze są wyłączone.