Informacja dotycząca podatków od nieruchomości za 2017 r.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Nowego Wiśnicza związanych z wymiarem podatku na 2017 r. Burmistrz Nowego Wiśnicza uprzejmie informuje, że podstawą wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Decyzje wydane przez Burmistrz Nowego Wiśnicza zostały wystawione zgodnie z danymi zawartymi ww. ewidencji, otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Bochni.
Wyjaśnia się nadto, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bochni przeprowadzona została aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Nowego Wiśnicza. Poszczególnym rodzajom gruntu przypisano odpowiednią klasyfikację – w większości przypadków zmiany dotyczą zakwalifikowania zabudowanych gruntów z „terenów rolnych” na tereny „zabudowane mieszkaniowe”. Wobec powyższego podatek od nieruchomości uległ zwiększeniu w zależności od wielkości powierzchni, która została w ewidencji gruntów i budynków zmieniona z „użytków rolnych” na tereny „zabudowane mieszkaniowe”. W przypadku wątpliwości związanych z zakwalifikowaniem gruntów należy w pierwszej kolejności udać się do Starostwa Powiatowego w Bochni.
Wzrost podatku nie wynika z podwyższenia przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu wysokości stawek podatku od nieruchomości, które dla gruntów zabudowanych od 2013 roku pozostają na tym samym poziomie i stanowią 0,16 zł/m2.

Komentarze są wyłączone.