Zakończenie projektu “Jeżdzę z głową”

Gmina Nowy Wiśnicz, jako jedna z sześciu gmin powiatu bocheńskiego, które aplikowały o dotację, otrzymała dofinansowanie na projekt “Jeżdżę z głową”. Zajęcia z nauki jazdy na nartach zorganizowano po raz drugi, a uczestniczyły w nich dzieci uczęszczające do IV klas szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Województwo Małopolskie przyznało na to zadanie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 13 800 zł, natomiast Gmina Nowy Wiśnicz przeznaczyła na ten cel 18 463 zł, w tym wkład rodziców 3 900 zł. Koszt całego zadania zamknął się kwotą 32 263 zł. Projekt realizowany był w drugim tygodniu ferii na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem. W w/w projekcie brało udział 78 dzieci, zajęcia odbywały się w 6 grupach. Na jednego uczestnika projektu przypadało 18 godzin zajęć. Każda grupa miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Doświadczenie instruktorów w pracy z dziećmi sprawiało, że każdy uczestnik schodził ze stoku zadowolony, z poczuciem odniesionego sukcesu. Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Kursy odbywały się poza zajęciami szkolnymi. Uczniowie zostali wyposażeni w dobrej jakości sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zostali także zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich.

Komentarze są wyłączone.