Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe na realizację  zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów.

logo-npcz

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych dwie szkoły z gminy tj. Zespół Szkół w Królówce oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Muchówce będą miały możliwość zakupu nowości wydawniczych do swoich bibliotek szkolnych. Projekt służy promocji i wsparciu czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wielkość przyznanych środków szkołom na zakup książek uzależniona była od ilości uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Dla naszych szkół udało się pozyskać maksymalne wsparcie finansowe, które wynosi 12 000,00 zł dla szkoły w Królówce i 4 000 zł dla szkoły w Muchówce. Z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na w/w przedsięwzięcie przewidziano wkład własny o łącznej wartości 4 000,00 zł dla obu szkół. W ubiegłym roku z Programu doposażono już biblioteki szkolne w Nowym Wiśniczu i Starym Wiśniczu.

Komentarze są wyłączone.