XVI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kolęduje Tobie Jezu Moje Serce”

W  sali obrad Ratusza 25.01.2017 r. w Nowym Wiśniczu  odbył się XVI Powiatowy Konkursu Kolęd i Pastorałek pt. „Kolęduje Tobie Jezu Moje Serce”. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz objęła Patronat Honorowy nad konkursem, którego organizatorem była mgr Alicja Świątek – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
W konkursie wzięło udział 40 uczestników z : Nowego Wiśnicza /miasta i gminy/, Okulic, Łąkty Dolnej, Trzciany, Leszczyny, Bochni, Gminy Żegocina.
Uczestnicy konkursu to laureaci gminnych konkursów i międzyszkolnych z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych / 20 / i uczniowie klas 1-3 /20/.
Główną nagrodę GRAND PRIX zdobyli uczniowie:
Tymoteusz Przybyłowicz – Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni
Jakub Zańczak – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni klasa I
Katarzyna Jarmuła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bochni klasa III
I miejsca zdobyli uczniowie :
Julia Sikora – Zespół Szkół Kobyle – odział przedszkolny
Emilia Bogoń – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bochni klasa I
Zuzanna Dziedzic – Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu klasa II,
Dawid Ćwik- Zespół Szkół w Kobylu klasa II,
Emilia Łach – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni klasa III
II miejsca zdobyli uczniowie:
Franciszek Stokłosa – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni oddział przedszkolny
Szymon Wójcik – Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu klasa I
Wiktoria Kasprzyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni klasa II
Wiktoria Papież – Zespół Szkół w Starym Wiśniczu klasa III
III miejsca zdobyli uczniowie:
Kamil Cygnarowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa n r5 w Bochni oddział przedszkolny
Konrad Florek – – Zespół Szkół w Łąkcie Górnej klasa I
Mateusz Karasiński – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni klasa II
Magdalena Łukasik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Muchówce klasa III
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Pani Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz dziękujemy za Honorowy Patronat nad konkursem, gościnne przyjecie uczestników, ufundowanie nagród GRAND PRIX i suwenirów .
Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałą pomoc w organizacji konkursu: Dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu mgr Teresie Kowalskiej -Rydz, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu i jego pracownikom, sponsorom bezimiennym nagród poczęstunku dla dzieci oraz Paniom z Urzędu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz. Gratuluję Rodzicom i Nauczycielom tak wspaniałych dzieci i życzę dużo zdrowia w pracy nad rozwijaniem wśród uczniów zdolności i talentów artystycznych. Cieszymy się, że tradycja kolędowania jest kontynuowana już od najmłodszych lat wśród dzieci.

mgr Alicja Świątek

Komentarze są wyłączone.