Informacja dla rolników

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w ślad za pismem  Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin zwraca się z apelem do rolników o zwracanie opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach do sklepów, gdzie środki te zostały zakupione. Istnieją podmioty, które nie posiadają uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo to takimi odpadami się zajmują. Stwarza to duże zagrożenie dla środowiska, ponieważ istnieje ryzyko, że opakowania te poddawane są recyklingowi w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany, co nie powinno mieć miejsca.

W załączeniu pismo PSOR

Download (PDF, 608KB)

Komentarze są wyłączone.