Wiśnickie Pożegnanie

Nekrolog

Pani Sołtys Kobyla
Małgorzacie Grabiec z Rodziną
wyrazy szczerego żalu, współczucia
oraz słowa otuchy z powodu
śmierci Mamy

potasniki

składają

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego

 

Komentarze są wyłączone.