Realizacja POPŻ 2014-2020 na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

logo-popzCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizować będzie cykliczne działania w formie pomocy finansowej, rzeczowej, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pracy socjalnej, wsparcia, aktywizacji zawodowej, integracji, przeciwdziałanie przemocy, kierowanie do środowiskowych domów samopomocy, kierowanie do domów pomocy społecznej, kierowanie na GKRPA, spotkań wigilijnych.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objęła wsparciem żywnościowym 204 osoby przekazując im 11 815,8 kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania w formie pomocy finansowej, rzeczowej, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pracy socjalnej, wsparcia, aktywizacji zawodowej, integracji, przeciwdziałanie przemocy, kierowanie do środowiskowych domów samopomocy, kierowanie do domów pomocy społecznej, kierowanie na GKRPA, spotkań wigilijnych.

Komentarze są wyłączone.