Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie etapowania zmian MPZP Połom Duży, Leksandrowa, Muchówka i Stary Wiśnicz

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że dniu 24 listopada 2016r. Rada Miejska w Nowym Wiśniczu podjęła uchwały w sprawie etapowania zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości:

  • Połom Duży,
  • Leksandrowa z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza,
  • Muchówka,
  • Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza.

Komentarze są wyłączone.