Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

W związku z zarządzeniem nr 9/2016
Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko
z dnia 25.08.2016 r.

Właściciel lasu może pozyskać drewno w swoim lesie w ilości opisanej w uproszczonym planie urządzania lasu /limit na 10 lat/, a następnie zgłosić to specjaliście d/s lasów niepaństwowych /leśniczemu/ , który dokonuje legalizacji pozyskanego drewna na wniosek właściciela.

Właściciel lasu powinien wypełnić wniosek zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do zarządzenia nr 9/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko z dnia 25.08.2016 r.

Należy zwrócić uwagę na numer działki, powierzchnię, dopuszczalny rozmiar pozyskania grubizny. Na wniosku należy wpisać także numer dowodu tożsamości właściciela i współwłaścicieli lasu. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie gminy i u leśniczego.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnia leśniczy tel. 509 875 632.

Specjalista ds. lasów niepaństwowych
Piotr Legień
działający z upoważnienia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko

Download (PDF, 981KB)

Do pobrania:

Wniosek o legalizację pozyskanego drewna przez ocechowanie i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Przypominamy że,
LEŚNICZY D/S LASÓW PRYWATNYCH
PEŁNI DYŻUR W URZĘDZIE MIEJSKIM
W NOWYM WIŚNICZU
2 i 4 wtorek miesiąca
od 8.00 do 10.00

Komentarze są wyłączone.