Modernizacja placu przy szkole podstawowej w Nowym Wiśniczu

Trwają roboty na placu przy starej szkole w Nowym Wiśniczu polegające na odwodnieniu terenu, izolacji ścian budynku szkoły, wykonaniu studzienek rewizyjnych, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami oraz montażu urządzenia zabawowego „Głuchy telefon”. Zakończenie prac planowane jest na początek grudnia br.

Komentarze są wyłączone.