Świetlica w Olchawie przeciw uzależnieniom

Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok , na świetlicy wiejskiej w Olchawie 9 listopada 2016r. w godzinach popołudniowych zostały przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń dla zdrowia wynikające z używania alkoholu, papierosów i narkotyków oraz na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, omówili przyczyny jak i skutki spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy. Zwrócili również uwagę na inne rodzaje uzależnień, jak uzależnienie od telefonu komórkowego, gier komputerowych czy internetu. Z dużym entuzjazmem dzieci spotkały się zajęcia praktyczne z użyciem alkogogli – okularów, które umożliwiają trzeźwej osobie widzenia świata oczami osoby z 1 promilem alkoholu we krwi. Do ćwiczeń funkcjonariusze zaprosili również osoby dorosłe i opiekunów dzieci. Okazało się, że proste na pozór zadania typu: podnieść z ziemi przedmiot, złapanie piłki czy nawet pisanie na tablicy w alkogoglach są nie lada wyzwaniem. Powyższe ćwiczenia uświadomiły dzieciom, jak bardzo zaburzone jest postrzeganie rzeczywistości po spożyciu alkoholu oraz jak wielkie zagrożenie stwarza alkohol w ruchu drogowym. Ważnym elementem zajęć było przypomnienie dzieciom o konieczności noszenia odblasków, gdyż szybko zapadający zmierzch i słaba widoczność są częstą przyczyną potrąceń pieszych. Na koniec zajęć Policjanci podarowani dzieciom odblaski aby wracając do domu były widoczne dla osób prowadzących pojazdy , a tym samym bezpiecznie wróciły do domów.

Komentarze są wyłączone.