Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany MPZP miejscowości Muchówka

Zarządzenie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka, wykładanego do publicznego wglądu w dniach od 07.09.2016r. do 07.10.2016r.

Download (PDF, 248KB)

Download (PDF, 1.62MB)

Komentarze są wyłączone.