ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STAREGO WIŚNICZA

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie prowadzonej procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Stary Wiśnicz, które odbędzie się w dniu 21.11.2016r. o godzinie 17:00 w sali kina w Nowym Wiśniczu.

Tematem spotkania będzie przekazanie uczestnikom informacji o dokonanych ustaleniach i planowanych kolejnych krokach procedury.

Informuje się mieszkańców, w imieniu których w dniach 14 października i 7 listopada br. zostały złożone petycje w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu, że na spotkaniu będą omawiane kwestie, które są przedmiotem petycji.

Komentarze są wyłączone.