Realizacja prac na budowie szkoły w Nowym Wiśniczu

W sierpniu br. została zawarta umowa na kontynuację budowy drugiego skrzydła gimnazjum wraz ze stołówką szkolną w Nowym Wiśniczu. Wykonawcy przekazano  budynek w stanie surowym – zamkniętym z wykonaną elewacją północną i wschodnią wraz z ociepleniem.

Prace na budowie są w trakcie realizacji. Na dzień dzisiejszy zostały już wykonane m.in: ścianki działowe, instalacja wod-kan, p.poż., przyłącz wody, kanalizacja zewnętrzna, opadowa i sanitarna.

Zakres robót tej inwestycji obejmuje wykonanie:

  • przyłącza wodociągowego
  • zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącz do budynku
  • instalacji wod- kan
  • instalacji centralnego ogrzewania
  • instalacji: elektrycznej, odgromowej, nagłośnienia, RTV, telefonicznej, dzwonkowej, oświetlenia w tym awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonanie i montaż tablic rozdzielczych, alarmowej, teletechnicznej, oddymiania klatki schodowej, multimedialnej, monitoringu (CCTV)
  • ścianek działowych
  • tynków wewnętrznych i wylewek
  • ocieplenia poddasza wraz z okładziną z  płyt  gipsowo – kartonowych.

Komentarze są wyłączone.