Nowe stylowe oświetlenie drogi do Zamku w Wiśniczu

Na drodze prowadzącej do Zamku w Wiśniczu działa nowe oświetlenie uliczne.  Lampy o wysokości ok. 4,6 m z wysięgnikami i oprawami parkowymi z LEDowym, energooszczędnym źródłem światła.

Nowe oświetlenie jest estetyczne i stylowe, nawiązuje swoim wyglądem do istniejącego oświetlenia na Rynku w Nowym Wiśniczu oraz zdecydowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się tą drogą.

Zachęcamy do spacerów!

Komentarze są wyłączone.