Odblaskowy happening w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu

Już po raz trzeci uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu wyruszyli na ulice miejscowości w kolorowym, odblaskowym korowodzie miało to miejsce 24 października. Odblaskowy happening to działanie podjęte w związku z udziałem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od kilku dni. Zerówka i klasy I – VI szkoły podstawowej wymyślały odblaskowe hasła i znaki. Poloniści zorganizowali konkurs literacko – plastyczny „Odblaskowa rymowanka”, dzięki czemu powstało wiele pięknych, kolorowych transparentów, hasła i rymowanki zachęcały do noszenia odblasków. W poniedziałkowe południe wszystko było już „zapięte na ostatni guzik”. Czekaliśmy z niecierpliwością na umówiony sygnał, gdyż na dzisiejszy dzień oprócz odblaskowego happeningu zaplanowana była również próbna ewakuacja szkoły, zorganizowana przy pomocy druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiśnicza Małego i Starego Wiśnicza. Strażackie syreny na placu przed szkołą zawyły kilka minut po długiej przerwie . W trakcie akcji ewakuacyjnej nad naszym bezpieczeństwem czuwali strażacy, pan Waldemar Kokoszka z Urzędu Miasta Nowy Wiśnicz podinspektor do spraw wojskowych i obronnych, pani Katarzyna Spyrka – inspektor ds. BHP. Po sprawnym przebiegu ewakuacji szkoły gimnazjaliści wrócili bezpiecznie do klas a uczniowie szkoły podstawowej pod opieką wychowawców wyruszyli na trasę odblaskowego happeningu. Uczniowie wystrojeni w kamizelki odblaskowe nieśli w dłoniach znaki drogowe, kolorowe transparenty. Wyruszyli barwnym korowodem na drogę powiatową, kierując swój marsz w stronę Kobyla. Każda klasa wykrzykiwała wtedy hasła zachęcające do noszenia odblasków. Na zawołania typu: „Odblask, mądrość i rozwaga bądź widoczny to pomaga!”, „Mnie dziś z daleka widać na drodze. Mam kamizelkę i odblask na nodze”,  „Każde dziecko wie, że odblaski nosi się!”, „Jestem widoczny oraz wesoły, że bezpiecznie chodzę do szkoły”  nikt nie pozostał obojętny. Wreszcie można było krzyczeć, ile sił w płucach i nikt nie próbował uciszać rozśpiewanych czwartoklasistów!!! Nasza akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko przechodniów, ale przede wszystkim kierowców. Wszyscy bardzo przyjaźnie reagowali na nasz widok, ponieważ każdy uczeń szkoły podstawowej i ten mały i ten duży, posiadał kamizelki odblaskowe.

Bardzo dziękujemy za pomoc druhom Straży Pożarnej z Wiśnicza Małego i Starego, którzy od trzech lat pomagają nam w sprawnym przeprowadzeniu akcji, kierują ruchem i czuwają nad naszym bezpieczeństwem podczas próbnej ewakuacji szkoły i odblaskowego happeningu.

Urszula Put

Komentarze są wyłączone.