Chodnik przy drodze powiatowej w Leksandrowej

W ramach zadania realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bochni na ukończeniu są prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2077 K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w m. Leksandrowa (odcinek od przystanku w stronę Lipnicy Murowanej do pierwszego zjazdu). W ramach prac wiata przystankowa została wymieniona na nową. Udział finansowy Gminy stanowi 50% wartości przedmiotowej inwestycji drogowej. 

Komentarze są wyłączone.