Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie Burmistrza Nowego Wiśnicza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wykaz podmiotów zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych na terenie Gminy:
1) Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu, Rynek 36, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 014 68-509-35 (bez osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków)
2) Firma FENIKS Wywóz nieczystości ciekłych Jerzy Otwin, Śledziejowice 244, 32-020 Wieliczka, tel. 12 278-45-93, 602-62-44-25 (również osad z przydomowych oczyszczalni ścieków)

Jednocześnie informuje się, że na bieżąco prowadzone są kontrole wzywające mieszkańców do okazania umowy na opróżnianie zbiorników, a także przedłożenia dowodów wpłaty za wywóz nieczystości za ostatnie miesiące.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Ponadto informuje się, że przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy, muszą uzyskać stosowne zezwolenie Burmistrza Nowego Wiśnicza.

Komentarze są wyłączone.