Otwarte spotkanie konsultacji społecznych projektów dot. rewitalizacji

W dniu 14 października 2016 roku w sali obrad Rady Miejskiej w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie poświęcone aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Wiśnicz. Spotkanie miało na celu konsultację społeczną projektów:

  1. Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Nowy Wiśnicz, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

Komentarze są wyłączone.