Rusza remont mostu w Królówce

Starostwo Powiatowe w Bochni informuje, że rozpoczął się remont mostu w Królówce. Powstanie nowy obiekt, chodnik po lewej stronie oraz przebudują drogę powiatową oraz gminną. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie, powstanie zatoka autobusowa, przebudują istniejące oraz wybudują nowe zjazdy, wyremontują także przepust pod drogą. Realizacja inwestycji obejmie też przebudowę wraz z umocnieniem potoków Polanka i Dopływu spod Połomia Dużego oraz przebudowę sieci energetycznej.
Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 760 tyś. , zaś całkowita wartość prac wyniesie ponad 1,4 mln zł.

W związku z pracami wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu polegająca całkowitym zamknięciu grogi powiatowej w Królówce i wyznaczeniu objazdów drogą powiatową 1444K na odcinku Olchawa –Nowy Wiśnicz, a następnie drogą wojewódzką 965 na odcinku Nowy Wiśnicz – Muchówka i drogą wojewódzką 966 na odcinku Muchówka – Leszczyna. Z uwagi na zamknięcie drogi gminnej Królówka – Sośliny objazd tymczasowy wyznaczono istniejącymi drogami gminnymi. Na czas prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pieszych poprzez wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych.

Przypomnijmy: Pierwotnie otrzymane dofinansowanie dotyczyło budowy mostu w Rajbrocie, jednak inwestycja ta otrzymała również dofinansowanie z MSWiA w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zarząd Powiatu w Bochni wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o możliwość przesunięcia otrzymanych środków na inne zadanie – budowę mostu w Królówce.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni

Komentarze są wyłączone.