Ogłoszenie o spotkaniu dot. rewitalizacji

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów:

  1. Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędzie się w dniu 14 października 2016 roku o godz. 09:30 w Ratuszu Miejskim
w Nowym Wiśniczu- sala obrad Rady Miejskiej.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Nowy Wiśnicz, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag  i przedstawienia opinii.

Download (PDF, 238KB)

Komentarze są wyłączone.