Zapraszamy do konsultacji społecznych ws. kierunków rozwoju biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu zamierza starać się o środki finansowe na działania zmierzające do poprawy warunków czytelnictwa na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Z uwagi na powyższe zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Mają one na celu podniesienie jakości podejmowanych decyzji, zebranie uwag i propozycji ze strony zainteresowanych grup społecznych oraz uzyskanie poparcia dla planowanych działań, a tym samym wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje dotyczące kierunków rozwoju biblioteki prosimy kierować na adres e-mail: fundusze@nowywisnicz.pl

Komentarze są wyłączone.